Organizační výbor konference

PhDr. Martina Čierna, Ph.D. - Univerzita Komenského v Bratislavě, SK
Mgr. Andrea Faltysová – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
Mgr. Jana Fišerová - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PhDr. Martin Chadima, Ph.D., Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Radana Křížová - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
RnDr. Zita Kučerová, Ph.D. - Centrum investic, rozvoje a inovací
PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PaedDr. Karel Myška, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Markéta Píšová - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Jana Popeláková, Dis. - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Ing. Helena Trhoňová – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Ing. Lukáš Válek - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Helena Vostrovská – Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s., Hradec Králové
Mgr. Jan Vrbický - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR