Vědecký výbor konference

Prof. PhDr. Beata Balogová, Ph.D. - FF, Prešovská univerzita v Prešove, SR 
Dr. Monika Filipowska-Tuthill - Wyźsza szkola prawa im Heleny Chodkowskiej  Wroclaw, PL
Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D. - University of Kansas School of Social Welfare, USA
Beata Górnicka, Ph.D. - Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, PL
Prof. Shu-Twu Wang - Department of Social Work, National Pingtung University of Science and Technology, TW
Dr. Tony Hung-Yang Lin - Department of Social Work, National Pingtung University of Science and Technology, TW
Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. – FHS Univerzita Karlova, Praha, ČR
Young Joon Hong, Ph.D - Dept. of Family Welfare, Sangmyung University, Soul, Korea, KOR
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. - FSS, Ostravská univerzita v Ostravě, ČR
Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. Olga Khyzhna – National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, UA
Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, Ph.D. - FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, SR
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. - FF, Univerzita Karlova, Praha, ČR
Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – ZSF Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR
Mario Montez, Ph.D. – Instituto Politécnico de Coimbra, PRT
Prof. UO dr hab. Edward Nycz - Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, PL
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. – FSS, Masarykova univerzita, Brno, ČR
Doc. PhDr. Eva Mydlíková, Ph.D. - FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, SR
Mgr. David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, Ph.D. - PdF, Katolická univerzita v Ružomberku, SR
PhDr. Martin Smutek, Ph.D. -  Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislavě, SR
Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. Hans-Jørgen Wallin Weihe, Ph.D. - University College Lillehammer, NO
Justyna Żylińska, Ph.D. - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa PL